O Projekte

SLOVAKIA KIDS CYPHER

 

 

SLOVAKIA KIDS CYPHER je postupový 1VS1 breaking (break dance) battle určený pre deti a mládež do 18 rokov.

 

Hlavnou myšlienkou projektu je motivovať mladú generáciu k battleniu (súťaženiu) a intenzívnejšiemu trénovaniu. Cieľom projektu je zapojiť čo najviac tanečných škôl a krúžkov na Slovensku, kde sa vyučuje break. Každá tanečná škola má svoje vlastné predkolo na ktorom sa vyberú najlepší b-boys a b-girls. 

 

Battles sú rozdelené do troch vekových kategórií ( do 11 rokov / 12 – 15 rokov / 16 – 18 rokov). Najlepší tanečníci sa stretnú v hlavnom finále v Bratislave. Finálová časť bude doplnená aj o sprievodné battles –  tréner & študent VS tréner & študent a tanečná škola VS tanečná škola.

Web made with ♥ VaroDesign