O Projekte

SLOVAKIA KIDS CYPHER

 

Slovakia Kids Cypher je postupový 1VS1 breaking (break dance) battle, určený pre deti a mládež do
18 rokov žijúcich na Slovensku. Battles sú rozdelené do troch vekových kategórií. Najlepší tanečníci
postupujú do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam
v Bratislave. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie workshopy.

 

Slovakia Kids Cypher hlavné ciele

 

Motivovať a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj talentu detí a mládeže v tanci break dance
(breaking) na Slovensku. Pozitívnym a jednoduchým spôsobom prispieť k pohybu a zdravému životnému štýlu detí a mládeže. Posilniť spoluprácu aktérov – jednotlivých tanečníkov, tanečné školy na Slovensku, skupiny atď… Netradičným, zaujímavým spôsobom prispieť k zviditeľneniu Slovenska.

Web made with ♥ VaroDesign