Pravidlá

SLOVAKIA KIDS CYPHER

Slovakia Kids Cypher je postupový 1VS1 breaking (break dance) battle, určený pre deti a mládež do
18 rokov žijúcich na Slovensku. Battles sú rozdelené do troch vekových kategórií. Najlepší tanečníci
postupujú do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam
v Bratislave. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie workshopy.

 

Slovakia Kids Cypher hlavné ciele

Motivovať a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj talentu detí a mládeže v tanci break dance (breaking) na Slovensku. Pozitívnym a jednoduchým spôsobom prispieť k pohybu a zdravému životnému štýlu detí a mládeže. Posilniť spoluprácu aktérov – jednotlivých tanečníkov, tanečné školy na Slovensku, skupiny atď… Netradičným, zaujímavým spôsobom prispieť k zviditeľneniu Slovenska.

 

Organizátor projektu

Organizátor projektu Slovakia Kids Cypher 2020 je Škola Breaku – zastúpená pod Občianskym
združením I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, IČO: 42356075, DIČ: 2023977681,
Kresánkova 1, Bratislava 84105.

 

KONTAKT

Email: info@skolabreaku.sk
Tel. č.: Roman Šamudovský: 0948161489, Zuzana Hanusová: 0948117575

 

DEFINÍCIA POJMOV

Cypher: tanečný kruh
Breaking / break dance: jeden z prvých hip-hopových tancov
Battle: tanečný súboj / súťaž
B-boy / b-girl: skratka pre break boy / girl – chlapec / dievča tancujúce break

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE 1VS1 (počíta sa vek v deň súťaže)

do 11 rokov
12 – 15 rokov
16 – 18 rokov

 

Slovakia Kids Cypher 2020 termíny predkolá

28.3.2020 – športová hala Pengym, Wolkrova 47, 851 01 Bratislava-Petržalka
2.5.2020 – tanečná škola Outbreak, Gudernová 3, 040 11 Košice – Západ

slovakia_kids_cypher_skola_breakuslovakia_kids_cypher_skola_breaku

Pravidlá Slovakia Kids Cypher 2020 predkolá

Registrácia súťažiacich prebehne na mieste v deň podujatia.
Vstupné / štartovné je zdarma.
Súťažiaci sa môžu zúčastniť iba jedného predkola.
Súťaž je určená pre deti a mládež do 18 rokov žijúcich na Slovensku.
Vekové kategórie sú: do 11 rokov / 12 – 15 rokov / 16 – 18 rokov.
Zapojiť sa do súťaže môžu aj b-boys / b-girls, ktorí nepatria do tanečných škôl (lokálni tanečníci
atď…).
Predkolo je vedené formou cypheru. Dĺžka cypheru sa upraví podľa počtu prihlásených.
Z cypheru vyberie porota postupujúcich do battlu (podľa počtu zúčastnených sa dohodne počet
postupujúcich – top 16 / 8 alebo 4).
Nasledujú klasické battles až do finále (každé kolo battlu až do finále = 1 vstup tanečníka, finálový
battle = 2 vstupy na tanečníka).
Víťazi predkola postupujú do veľkého finále, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam v termín 16.5.2020 v Bratislave.
Víťazi predkola Slovakia Kids Cypher získavajú: víťazné plakety, voľný vstup na súťaž Next Generation Jam, voľný vstup na workshop s hlavným porotcom NGJ6 – bboy Alkolil, preplatené cestovné náklady na finále súťaže. 2. a 3. miesto získava vecné ceny. 

 

Pravidlá Slovakia Kids Cypher 2020 finále

Finále Slovakia Kids Cypher sa uskutoční na medzinárodnej súťaži Next Generation Jam v termín
16.5.2020 v Bratislave.
Finále bude vedené klasickou „battle formou“ (každý tanečník má dva vstupy, porota rozhodne
o víťazovi. Zloženie poroty: Alkolil / Rusko, Alfonz / Česko, Miniboj / Slovensko).
Víťazi Slovakia Kids Cypher finále získavajú: víťazné plakety, vstupenky na festival The Legist Blast
v termíne 23.7 až 26.7.2020 + vecné ceny.

Web made with ♥ VaroDesign