PROGRAM prebehne v Škole Breaku (Pengym, Petržalka)

 

 • 10:00 – otvorenie

 

 • 10:30 – 11:00 – preliminácia formou CYPHERU (do 11 rokov)
 • 11:00 – 11:30 – preliminácia formou CYPHERU (12 – 15 rokov)

 

 • 12:00 – začiatok battles

 

 • 12:00 – 12:20 – TOP 16 (do 11 rokov)
 • 12:20 – 12:30 – TOP 8 (do 11 rokov)
 • 12:30 – 12:40 – TOP 4 (do 11 rokov)

 

 • 12:40 – 13:00 – TOP 16 (12 – 15 rokov)
 • 13:00 – 13:10 – TOP 8 (12 – 15 rokov)
 • 13:10 – 13:20 – TOP 4 (12 – 15 rokov)

 

 • 13:30 – 13:50 – TOP 16 (16 – 18 rokov)
 • 13:50 – 14:00 – TOP 8 (16 – 18 rokov)
 • 14:00 – 14:10 – TOP 4 (16 – 18 rokov)

 

 • 14:10 – 15:00 – TOP 16 (tanečná škola VS tanečná škola)
 • 15:00 – 15:30 – TOP 8 (tanečná škola VS tanečná škola)
 • 15:30 – 15:50 – TOP 4 (tanečná škola VS tanečná škola)

 

 • 16:00 – 16:30 – FINÁLE (do 11 rokov, 12 – 15 rokov, 16 – 18 rokov)
 • 16:30 – 17:00 – FINÁLE (tanečná škola VS tanečná škola)
 • 17:00 – 17:10 – Vyhlásenie výsledkov + ZÁVER